اخبار

سپتامبر 10, 2013

كشف تروجان بانكی لینوكس

با توجه به یافته های جدید RSA، تروجان بانكی لینوكس با نام ‘Hand of Thief’ كه برای فروش به مجرمان زیرزمینی ارائه شده است یك نمونه […]
سپتامبر 10, 2013

قیمت خط و مودم اتصال به شبکه ملی اطلاعات اعلام شد

با ورود شبکه ملی اطلاعات به فاز اجرایی و از آنجایی که براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵ باید ۶۰ درصد خانوارهای ایرانی و […]
سپتامبر 10, 2013

ضوابط و مقررات ارسال پیامک انبوه تلفن همراه تصویب شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اصلاح بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۳ خود، ضوابط و مقررات ارسال پیامک انبوه تلفن همراه را تصویب کرد. به گزارش ایتنا […]
سپتامبر 10, 2013

مایکروسافت بر‌ترین مرکز عرضه کننده خدمات پردازش ابری شناخته شد

مرکز تحقیقاتی ۴۵۱Research مطالعه جدیدی را در حوزه ابزارهای پردازش ابری انجام داده که نتایج حاصل ا‌ز آن توجه همه کار‌شناسان را به خود جلب کرده […]