تعرفه ها

تعرفه های بهینه سازی وبسایت

[message type=”custom” width=”100%” start_color=”#FFFFFF” end_color=”#EEEEEE” border=”#BBBBBB” color=”#333333″]

Basic Package

175000

[custom_list style=”list-1″]

 • هزینه ماه اول 175000 تومان
 • هزینه ماه دوم به بعد 155000 تومان

مبلغ 50% به صورت پیش پرداخت پس از عقد قرارداد و مابقی پس از پایان کار دریافت میشود.
[/custom_list]

[/message]

[message type=”custom” width=”100%” start_color=”#FFFFFF” end_color=”#EEEEEE” border=”#BBBBBB” color=”#333333″]

Estandard Package

265000

[custom_list style=”list-1″]

 • هزینه ماه اول 265000 تومان
 • هزینه ماه دوم به بعد 215000 تومان

مبلغ 50% به صورت پیش پرداخت پس از عقد قرارداد و مابقی پس از پایان کار دریافت میشود..[/custom_list]

[/message]

[message type=”custom” width=”100%” start_color=”#FFFFFF” end_color=”#EEEEEE” border=”#BBBBBB” color=”#333333″]

Professional Package

515000

[custom_list style=”list-1″]

 • هزینه ماه اول 515000 تومان
 • هزینه ماه دوم به بعد 455000 تومان

مبلغ 50% به صورت پیش پرداخت پس از عقد قرارداد و مابقی پس از پایان کار دریافت میشود.[/custom_list]

[/message]

[one_fourth_last][message type=”custom” width=”100%” start_color=”#FFFFFF” end_color=”#EEEEEE” border=”#BBBBBB” color=”#333333″]

Bussiness Package

845000

[custom_list style=”list-1″]

 • هزینه ماه اول 845000 تومان
 • هزینه ماه دوم به بعد 725000 تومان

مبلغ 50% به صورت پیش پرداخت پس از عقد قرارداد و مابقی پس از پایان کار دریافت میشود.[/custom_list]

[/message][/one_fourth_last]

 

 

 • طراحی سایت
 • طراحی سایت ارزان
 • طراحی سایت حرفه ای
 • طراحی وب
 • طراحی وب سایت
 • طراحی وب سایت ارزان
 • طراحی وب حرفه ای
 • دیزاین وب سایت
 • وب دیزاین
 • طراحی صفحه وب
 • طراحی وب سایت حرفه ای
 • ساخت وب سایت
 • ساخت وب سایت حرفه ای
 • طراحی قالب سایت
 • طراحی پوسته سایت
 • طراحی قالب شخصی
 • طراحی سایت شخصی
 • طراحی سایت شرکتی
 • قالب وب سایت
 • قیمت طراحی وب سایت
 • فروش وب سایت
 • طراحی سایت سازمانی
 • طراحی سایت خبری
 • طراحی سایت پورتال
 • طراحی سایت پرتال
 • طراحی سایت دو زبانه
 • طراحی سایت دو زبانه
 • سایت طراحی وب سایت
 • ساختن وب سایت
 • ساخت یک وب سایت
 • ایجاد وب سایت
 • تمپلیت وب سایت
 • طراحی صفحات وب
 • تعرفه طراحی وب سایت
 • اسکین وب سایت
 • تم وب سایت
 • خرید وب سایت
 • هزینه های طراحی وب سایت
 • ساخت وب سایت
 • طراحی وب سایت صنعتی
 • web design
 • web site design
 • web site them
 • دیزاین وب
 • وب سایت دیزاین
 • دیزاین قالب سایت
 • دیزاین تم سایت
 • دیزاین اسکین سایت
 • دیزاین صفحه وب
 • طراحی وب حرفه ای ارزان
 • طراحی پورتال
 • طراحی پرتال
 • پورتال سازمانی
 • پرتال سازمانی

[vfb id=2]