تاریخچه سئو
ژوئن 19, 2016
جریان الگوریتم هسته ای چیست؟
ژوئن 19, 2016

Page Rank

نویسنده : پرهام هادیخانی
یکشنبه,30خرداد 95

تعریف پیج رنک: سیستم رتبه بندی گوگلنامیده می شود
روش گوگل برای اندازه گیری “اهمیت” صفحات است

 :نحوه ی رتبه بندی در گوگل
تمام صفحات مرتبط با عبارت جستجو شده در بایگانی اش، می یابد.
صفحات یافته شده را با توجه به پارامترهای موجود در خود صفحه، رده بندی می کند.
وزن ها را در متن پیوند لینک های ورودی صفحه محاسبه می کند.
نتایج جستجو را با توجه به پیچ رنک مرتب می کند.
پیج رنک چگونه محاسبه می گردد؟
آن ابتدا که گوگل، هنوز یک پروژه دانشگاهی بود، طراحان آن فرمول اصلی خود در محاسبه پیج رنک را منتشر کردند. فرمول به صورت زیر می باشد
PR(A)= (1-d)+d(PR(t1)/c(t1)+…+PR(tn)/C*tn
Aیعنی پیج رنک صفحه=PR*A
یک فاکتور تضعیف است که معمولاً برابر هشتاد و پنج صدم در نظر گرفته می شود=d
صفحاتی اند که به صفحه A لینک داده اند=t1,t2,…,tn
خارج شده است t1 تعداد لینک هایی است که از صفحه =c*t1
:در مثال زیر نحوه محاسبه پیچ رنک برای چهار صفحه محاسبه می شود. در ابتدا برای همه ی آنها برابر یک فرض می شود

محاسبه پیچ رنک گوگل

PR(A)= 1-0.85+0.85{PR(C)/1}= 0.15+0.85{1/1}= 1
PR(B)= 0.575 , PR(C)= 2.275 , PR(D)= 0.15
:بعد از محاسبه شکل بالا به صورت زیر می شود

تعریف پیچ رنک - Page Rank

:بعد از 20 بار تکرار مقادیر بصورت زیر می شود
PR(A)= 1.4901259564 , PR(B)= 0.7832552713
PR(C)= 1.5766187723 , PR(D)= 0.15
چگونه می توان پیج رنک یک صفحه را دانست؟
برای این کار می توان نوار ابزار مخصوص گوگل را نصب کرد. پیج رنک عددی بین صفر تا ده است
:برای مطالعه بیشتر
1. Google’s PageRank Explainted Phil Craven
2. PageRank Uncovered By Chris Ridings and Mike Shishigin
3. PageRank Explained by Chris Ridings

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *